Regina José Galindo (1974, GCA)
Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová (1976, RO / 1974, SK)
Kryštof Kintera (1973,CZ)
David Pérez Karmadavis (1976, DOM)

 
Instagram