Regina José Galindo: Krize / Krev

performance: 26.7.2009 v 18:00

V rámci letního workshopu na zámku Třebešice 2009, představí FUTURA světoznámou umělkyni guatemalského původu Reginu José Galindo. Do povědomí širší veřejnosti se Galindo dostala během druhé poloviny devadesátých let především díky dnes již legendární performanci, ve které se umělkyně zavěsila na lano z mostu a ve výšce 10 metrů nad zemí předčítala své vlastní básně. Podobně jako v této performanci, kdy primárním cílem bylo upozornit na společenské postavení ženy v zemích jakými je například (a nejen) Guatemala, hraje sociálně politická problematika dnešního světa v jejím díle zásadní roli.

Cílem umělkyně je upoutat skrze mnohdy šokující performance, do které zapojuje své vlastní tělo, pozornost diváka a probudit v něm tak uvědomění o vážnosti dané problematiky. Tělo umělkyně se stává jakýmsi pracovním nástrojem, skrze který promlouvá k publiku a zároveň zdůrazňuje osobní rovinu daného problému. Využití vlastního těla a symboličnost jejího uměleckého výrazu je patrná i v jednom z jejích snad nejznámějších děl „Who Can Erase the Traces“ (Kdo dokáže vymazat stopy) za které získala v roce 2005 Ocenění Zlatého lva, pro umělce do 30 let na Bienále v Benátkách.

Během své rezidence na zámku v Třebešicích představí Regina Jose Galino své dílo českému publiku v nové performanci s názvem Krize (Crisis), během které nabídne svou krev na prodej. Za cenu 250 Kč si divák v rámci této performance bude moci zakoupit zkumavku s krví, která bude na přání diváka umělkyni na místě odebrána. Galindo tímto gestem naráží na zvrácenost dnešní doby, kdy vše má svou finanční hodnotu a není nic, co bychom si v současném světě nemohli zakoupit.

Díky: Artyčok.tv

zpět

 

 
Instagram