Industriální stopy

vernisáž: 5. 9. 2005 v 18:00 hodin
výstava proběhne: 6. 9. - 5. 10. 2005

Industriální stopy - Architektura konverzí v České republice 2000 - 2005

Výběr většinou již realizovaných a pro veřejnost objevných příkladů nového využití průmyslového dědictví v České republice za uplynulých pět let. Na výstavě se představí např. realizace nově dokončených i projektovaných konverzí pro pražské Holešovice a Karlín, diskutovaná Vaňkovka v Brně a alternativní využití ostravských industriálních objektů. Výstava zachycuje rozdílné přístupy architektů a investorů ke konverzi více než tří desítek industriálních objektů, často zachráněných před zánikem. Pořádá VCPD ČVUT.

Katalog k výstavě v rámci 3.mezinárodního bienále Industriální stopy 2005, uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze Katalog soustřeďuje příklady tří desítek konverzí opuštěných industriálních objektů v České republice za uplynulých přibližně pět let (zařazeny jsou i projekty, u nichž v době přípravy výstavy probíhalo schvalovací řízení). Doplňuje je několik textů autorů staveb, navazují na setkání uskutečněná během 3. bienále Industriální stopy 2005 v čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči.
Koncepce výstavy a redakce katalogu: Benjamin Fragner, Alena Hanzlová

zpět

 
Instagram