HARUN FAROCKI/ ZBYNĚK BALADRÁN

Vystavující umělci: Harun Farocki (DE), Zbyněk Baladrán (CZ)

Kurátor: Michal Novotný


Haruna Farocki jsem nikdy nepotkal. Týden poté, co jsem obdržel jeho email, kde souhlasil s touto výstavou, jsem se dozvěděl, že zemřel. Toho slunného srpnového rána, se to nestalo jako ve filmech, tak, že by mi někdo zavolal, a já bych před diváky se sluchátkem u ucha zblednul, nebo by tvář udýchaného poslíčka za právě otevřenými dveřmi značila sama o sobě onu smutnou zprávu. Dozvěděl jsem se to, na obrazovce počítače z médií.

"Jelikož nevytvářím nic než videa, výstava mých prací může být poměrně nudná," napsal mi Harun Farocki v posledním emailu. Možná je největší síla Farockiho práce právě v tomto momentu, který tak ironicky nazval. V tom jak ztvárňuje fungování mocenských aparátů jako vlastně banálních, technických, mechanických a bez afektů a jak přesně určuje pozici filmu mezi výkonem této moci a stejně banálním zabavením diváků. A jak jednoduše to dokáže sdělit. "I am interested in the use of images."

V Německu zemřel významný rodák. Zemřel Harun Farocki, rodák z Nového Jičína. Zemřel Harun Farocki, dekodér ideologie obrazu. Je škoda, že si o jeho českých nekrolozích nemůžeme popovídat všichni spolu. Snad jako nad zastřeleným na obálce novin Bild, na kterého Farocki ukazuje v záběru kamery svým silným prstem. "Ano, ale Vy si také jistě uvědomujete, že zde nehovoříme za normálních okolností v normální kavárně ale před televizní kamerou, a tedy vše o čem zde hovoříme se stane samo součástí obrazu a pro příjemce tedy opět dostává jakousi magickou auru," dodal by Vilém Flusser gestikulující dýmkou.

Cílem duo výstav v galerii FUTURA byla vždy spíše lidská konfrontace umělců, jejich setkání, osobní spolupráce a dialog, než to, abychom poukázali na určité společné body v jejich díle. Domnívám se, že právě i to bylo pro Haruna Farocki hlavním motivem, proč s výstavou souhlasil.

Jak k tomu však ve stínu posmrtné retrospektivy, kterou se výstava nechtěně stala, přijde Zbyněk Baladrán, jehož jméno je i v tomto textu posunuto až na konec?

"Já se tak vůbec necítím, Michale," odpověděl mi Zbyněk, když jsme procházeli prostorem galerie a já vyjádřil obavy, zda-li není v počtu děl a jejich scénografickém rozmístění poněkud odstrčený.

"Naprosto popírám, že bychom mohli svobodně užívat moci zdržet se soudu." Slovy Barucha Spinozy bychom snad mohli vyjádřit, co oba umělce spojuje. Je to právě toto zaujmutí pozice, pozice, která je kritická, ale zároveň se neskrývá, nekličkuje a neuhýbá. Je jaksi poctivá, vzpřímená, pracná. Jakoby právě možná zde byl ten rozdíl mezi uměním a obrazem jako pouhou pornografií. Rozdíl dnes v současném umění možná ještě více aktuální.

"Protože jde o život. Protože je zde možnost, že umění může někoho a něco změnit," říká ženský hlas ve videu Zbyňka Baladrána Mikroskop a teleskop času.

Michal Novotný

zpět


 

 
Instagram